Lystfiskersøen i Skyggehale er åbnet i 1990. Området er på ca. 43.000 m2, og med en stor udvidelse i 99 er der nu i alt 3 søer på i alt 15.000 m2.
• Sø 1 ca. 5.600 m2,
• Sø 2 ca. 9.000 m2,
• Sø 3 børnesø for børn u/12år.
Den ligger midt i et naturskønt område omkring Karup Å. Det er et familievenligt sted med borde, bænke og et opholdsrum med vandskyllende toilet. Foruden fiskeri i søen er der mulighed for fiskeri i et stykke af Karup Å på ca. 400 m. Søerne er åbne hele året fra 1. januar til 31. december.

I Skyggehale har vi som den eneste lystfisker sø bevidst valgt at installere computerstyring på vandtemperaturen i hyttefadene. Det betyder, at vi langsomt kan klimatisere vores fisk fra dambrugstemperaturer (9 -12 gr.) og til søens overfladetemperatur, hvorved vi sikrer fiskenes velbefindende.
Desuden har vi så stor gennemstrømning i søen, at vi kan holde vores overfladetemperatur på max. 24 gr. – selv i ekstremt sommervejr som i 2018. Vi kan sætte fisk ud løbende HELE året.

Søerne og området omkring er godkendt og underlagt Veterinærdirektoratets regler
for indkøb og udsætning af fisk samt bekæmpelse af sygdomme.
Omkring søerne findes en række læskure med bænke. I det hyggelige
opholdsrum er der varme, et køleskab til evt. medbragt mad og drikkevarer
og en fryser til opbevaring af fisk. Brochurer, som fortæller om
egnens øvrige tilbud af aktiviteter, forefindes også her.
Ved en del af sø 1 er bredden belagt med fliser, der giver gode
muligheder for handicappede. Kørestolsbrugere kan ved egen hjælp
komme fra P-pladsen til søen. I tilknytning til søerne findes der 2 specielle
rensepladser med rindende vand og container til opsamling af
fiskeaffald. Der er desuden etableret to bålpladser, 4 rygeovne og
4 store grill som frit kan benyttes. Sø 1 er normalt isfri og i øvrigt er
afløb fra søerne og fra rensepladserne forsynet med et rodzoneanlæg
til rensning af vandet.