Regler og etik ved ørredsøen Skyggehale

Da alle besøgende ved søerne skal have en oplevelse, er det vigtigt at
nedenstående regelsæt overholdes.


Regler for fiskeri

-Forfodring er forbudt.

-Gyldig fiskekort inden fiskeriet begynder.

-Der må kun fiskes med det antal fiskestænger der er betalt for.

-Vis hensyn overfor andre.

-Læs og overhold altid de enkelte ørredsøers regler.

-Ifølge lov om rekreativ fiskeri §12 er det ikke tilladt at sælge fisk der

er fanget med stang og snøre.

Lystfiskeretik 

-Fisk er levende skabninger og skal behandles derefter.

-Fisken aflives straks efter den er kommet på land.

-En rigtig lystfisker fanger kun fisk til eget forbrug.

-Vil man ikke beholde en fisk, skal den genudsættes på nænsom vis.

-Vis hensyn over for dem, du møder ved fiskevandet.

-Fisk ikke for tæt på andre. Tænk på andre når linen kastes ud.

-Vis hensyn ved færdsel i naturen. Hunde skal føres i snor.

-Det er forbudt at skære grene af træer og buske.

-Kast ikke cigaretskod i vandet – fiskene æder dem.

-Efterlad ikke flasker, øldåser ellerandet affald.

-Fjern fisk og fiskerester for at undgå smittefare. Brug rensebord og
affaldsspandene.

-Kasseret fiskeline og kroge må ikke henkastes i naturen eller ved ørredsøen.

-Det er til fare for fugle og andre dyr.

-Brug de anviste parkeringspladser.


Der kræves ikke fisketegn til en ørredsø eller Put & Take vande

Fisketegn – Fiskekort gælder i åer, salte eller ferske vande.

Alle mellem 18 og 67 år skal
have et fisketegn for at drive fiskeri i salte eller ferske vande. Vil man
fiske i åen eller en natursø skal man også have et fiskekort for det aktuelle
fiskevand. Kortene kan købes på posthuse samt en række turistbureauer,
campingpladser og hos flere af Danske Ørredsøers medlemmer.